ÅRSMÖTE HÄSSELBY BRIDGEKLUBB

 

Styrelsen för Hässelby Bridgeklubb kallar härmed medlemmarna till årsmöte torsdagen den 23/5 2019 kl 18.30 i klubbens spellokal, PRO Vällingby

 

Dagordning

 

  1. Beslut om årsmötet är stadgeenligt utlyst.

 

  1. Val av mötesordförande.

Val av mötessekreterare.

Val av två justerare av mötesprotokollet.

 

  1. Uppläsning av föregående protokoll från föregående årsmöte.

 

  1. Ekonomisk rapport

 

  1. Föredragning av verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.

 

  1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

 

  1. Fastställande av medlemsavgiftens storlek för kommande säsong.

 

  1.  Val (mandatperioden för samtliga val är ett år)

 

 

7.  Behandling av inkommande motioner.

 

8. Övriga ärenden.

 

 

Styrelsen hälsar samtliga spelare välkomna till säsongens återstående tävling.

Avslutningsbridge den 13de juni OBS kl 18:30  

Under spelet bjuder klubben på en lättare vickning. I samband med detta förrättas säsongens prisutdelning.

 

Lycka Till!